TLF: 27116380
CLAIRVOYANCE OG MEDIESKAB - et træningsforløb over 2 weekender (Aarhus)

 

 

 

Clairvoyance - Medieskab

Efterår 2020: 07.-08. & 21.-22. november


Velkommen til et energi-sansende udviklingsforløb, der afholdes over to weekender med ca. en måneds mellemrum.


Kurserne er en mulighed for dig, der har bevidsthed om dine åndelige evner og er nysgerrig på det, du oplever i og sammen med den åndelige verden. Samt lære dig at kunne åbne og lukke til denne verden, som et bevidst valg.

Forløbet er opbygget som et komprimeret øve- og træningsprogram, der tager udgangspunkt i, hvor du er lige nu. Netop med henblik på at sansetræning kan bringe dig videre og give dig ny indsigt og viden om de spirituelle lag af dig selv. Du lærer også at forholde dig til det, du unikt kan bidrage med at formidle til de øvrige deltagere.

Indhold:

Weekend 1:
Energiarbejde – åbne og lukke for energi – meditation med kontakt til skytsånd – psykisk læsning – farver – symboler – tegning – tilgang til og udøvelse af clairvoyance – inspiration og introduktion til dit fortsatte arbejde i dette felt.

Weekend 2:
Energiarbejde – åbne og lukke for energi – meditation med kontakt til skytsånd og hjælpere – kontakt til den åndelige verden – kontakt til afdøde – formidling af afdøde kontakt – formidling af budskaber fra de afdøde – inspiration og introduktion til dit fortsatte arbejde i dette felt.

Forløbet er ikke en uddannelse, men tænkt som en styrkelse af bevidstheden for dig, om hvor du er lige nu, med dine evner – at få dem afprøvet, opøvet og trænet – og måske ud fra det, træffe et valg omkring det, at udvikle sig endnu mere i forbindelse med deltagelse i et større udviklingsforløb eller arbejde videre med dine evner på et plan, der passer ind i dit personlige program lige nu.

Forløbet kan også være et godt supplement, til anden viden, til støtte omkring dit arbejde med mennesker. På disse kurser skal du ikke præstere, men tage imod og formidle og blot være til stede i processen.

Det praktiske

Datoer:                 

07. - 08. november (Clairvoyance)  & 21. - 22. november (Medieskab)
 

Tid:                     
lørdage fra 10.00 til 16.00
søndage fra 10.00 til 16.00

Sted:              
New Age Wisdom Center, workshoplokaler.
Mejlgade 28, 8000 Aarhus C.
Deltagerantal:  4 til max 8 personer.

Pris:             

1 modul kr. 950,00 (kan vælges enkeltvis)

Vælger du begge moduler er prisen 1.700 kr. samlet for 2 weekender.

Depositum ved tilmelding kr. 300,00 – restbeløb betales senest 14 dage før kursets start

Der er kaffe, te, vand, frugt, nødder og kage med i kurset.
Frokost medbringes eller købes på omkringliggende cafeer.


    
      

 Du er velkommen til at få yderligere oplysning
og tilmelding på mobil:
27 11 63 80
eller pr. e-mail:
info@eghonengelund.dk

De bedste hilsner
Eghon Engelund